Excel'de Mantıksal İşlevler Nasıl Kullanılır: IF, AND, VEYA, XOR, NOT

Mantıksal işlevler Excel'de en popüler ve kullanışlı olanlardan bazılarıdır. Diğer hücrelerde değerleri test edebilir ve testin sonucuna bağlı olarak işlem yapabilirler. Bu, elektronik tablolarımızdaki görevleri otomatikleştirmemize yardımcı olur.

IF İşlevi Nasıl Kullanılır?

IF işlevi Excel'deki ana mantıksal işlevdir ve bu nedenle ilk anlayan işlevdir. Bu makale boyunca defalarca görünecektir.

IF fonksiyonunun yapısına bakalım ve ardından kullanımına ilişkin bazı örnekler görelim.

IF işlevi 3 bit bilgi kabul eder:

=IF(logical_test, [value_if_true], [value_if_false])

  • mantıksal_test: Bu, işlevin denetlemesi gereken koşuldur.
  • value_if_true: Koşul yerine getirildiğinde veya doğru olduğunda gerçekleştirilecek eylem.
  • value_if_false: Koşul yerine getirilmediğinde veya yanlışsa gerçekleştirilecek eylem.

Mantıksal İşlevlerle Kullanılacak Operatörleri Karşılaştırma

Mantıksal testi hücre değerleri ile yaparken, karşılaştırma işleçlerine aşina olmanız gerekir. Bunların bir dökümünü aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

Şimdi bazı örnekler üzerinde harekete geçelim.

IF İşlevi Örnek 1: Metin Değerleri

Bu örnekte, bir hücrenin belirli bir cümleyi eşitleyip eşitlemediğini test etmek istiyoruz. IF işlevi büyük / küçük harf duyarlı değildir, bu nedenle büyük ve küçük harfleri dikkate almaz.

Aşağıdaki formül, B sütununda "Tamamlandı" metnini içeriyorsa "Hayır" ve başka bir şey içeriyorsa "Evet" i görüntülemek için C sütununda kullanılır.

=IF(B2=”Completed”,”No”,”Yes”)

IF işlevi büyük / küçük harf duyarlı olmasa da, metnin tam eşleşmesi gerekir.

IF İşlevi Örnek 2: Sayısal Değerler

IF işlevi, sayısal değerleri karşılaştırmak için de harikadır.

Aşağıdaki formülde B2 hücresinin 75'ten büyük veya 75'ten büyük bir sayı içerip içermediğini test ederiz. Öyleyse “Pass” kelimesini ve “Fail” kelimesini göstermiyoruz.

=IF(B2>=75,”Pass”,”Fail”)

IF işlevi, test sonucu farklı metinlerin görüntülenmesinden çok daha fazlasıdır. Farklı hesaplamalar yapmak için de kullanabiliriz.

Bu örnekte, müşteri belli miktarda para harcıyorsa% 10 indirim yapmak istiyoruz. Örnek olarak 3.000 £ kullanacağız.

=IF(B2>=3000,B2*90%,B2)

B2 * 90% formülünün bir kısmı, B2 hücresindeki değerden% 10 çıkarabildiğiniz bir yoldur. Bunu yapmanın birçok yolu var.

Önemli olan, value_if_true veya value_if_false bölümlerinde herhangi bir formülü kullanabilmenizdir. Ve diğer hücrelerin değerlerine bağlı olarak farklı formüller çalıştırmak, sahip olmak için çok güçlü bir beceridir.

IF İşlevi Örnek 3: Tarih Değerleri

Bu üçüncü örnekte, son tarihlerin listesini izlemek için IF işlevini kullanıyoruz. B sütunundaki tarih geçmişte kaldıysa “Geciken” kelimesini görüntülemek istiyoruz. Ancak tarih gelecekte ise, son tarihe kadar olan gün sayısını hesaplayın.

Aşağıdaki formül C sütununda kullanılmıştır. B2 hücresindeki son tarihin bugünün tarihinden az olup olmadığını kontrol ederiz (BUGÜN işlevi, bilgisayar saatinden bugünün tarihini döndürür).

=IF(B2<TODAY(),”Overdue”,B2-TODAY())

Yuvalanmış IF Formülleri Nedir?

Daha önce iç içe geçmiş IF'ler terimini duymuş olabilirsiniz. Bu, bir IF işlevini başka bir IF işlevinin içine yazabileceğimiz anlamına gelir. Bunu yapmak için ikiden fazla eylemimiz olursa bunu yapmak isteyebiliriz.

Bir IF işlevi iki eylem gerçekleştirebilir ( value_if_true ve value_if_false ). Ancak value_if_false bölümüne başka bir IF işlevi yerleştirirsek (veya yerleştirirsek) başka bir işlem yapabiliriz.

B2 hücresindeki değer 90'a eşit veya büyükse, "Mükemmel" kelimesini görüntülemek istediğimiz bu örneği alın, değer 75'e eşit veya büyükse "İyi", başka bir şey varsa "Düşük" .

=IF(B2>=90,”Excellent”,IF(B2>=75,”Good”,”Poor”))

Şimdi formülümüzü sadece bir IF fonksiyonunun yapabileceklerinin ötesine genişlettik. Gerekirse daha fazla IF işlevi yuvalayabilirsiniz.

Her bir IF işlevi için bir tane olan formülün sonundaki iki kapatma dirseğine dikkat edin.

Bu iç içe geçmiş IF yaklaşımından daha temiz olabilecek alternatif formüller vardır. Çok kullanışlı bir alternatif, Excel'deki SWITCH işlevidir.

VE VE VEYA Mantıksal İşlevler

AND ve OR işlevleri, formülünüzde birden fazla karşılaştırma yapmak istediğinizde kullanılır. Yalnızca IF işlevi yalnızca bir koşulu veya karşılaştırmayı kaldırabilir.

Bir müşterinin harcadığı miktara ve kaç yıldır bir müşteri olduğuna bağlı olarak bir değeri% 10 indirim yaptığımız bir örnek.

Kendi başlarına, AND ve OR işlevleri TRUE veya FALSE değerini döndürür.

AND işlevi, yalnızca her koşul yerine getirildiğinde TRUE değerini verir, aksi takdirde FALSE değerini döndürür. OR işlevi koşullardan biri veya tümü karşılanırsa TRUE değerini döndürür ve hiçbir koşul yerine getirilmediğinde FALSE değerini döndürür.

Bu işlevler 255 koşulu test edebilir, bu nedenle burada gösterildiği gibi sadece iki koşulla sınırlı değildir.

Aşağıda VE ve VEYA fonksiyonlarının yapısı verilmiştir. Aynı yazılmışlar. Sadece VE isminin yerine OR ismini koyun. Farklı olan sadece onların mantığı.

=AND(logical1, [logical2] …)

Her ikisine de iki durumu değerlendiren bir örnek görelim.

AND İşlevi örneği

AND işlevi, müşterinin en az 3.000 £ harcadığını ve en az üç yıl boyunca müşteri olup olmadığını test etmek için kullanılır.

=AND(B2>=3000,C2>=3)

Matt ve Terry için FALSE değerini döndürdüğünü görebilirsiniz, çünkü her ikisi de ölçütlerden birini karşılamasına rağmen, hem AND işlevi ile buluşmaları gerekir.

VEYA İşlev Örneği

OR işlevi, müşterinin en az 3,000 £ harcadığını veya en az üç yıl boyunca müşteri olup olmadığını test etmek için kullanılır.

=OR(B2>=3000,C2>=3)

Bu örnekte, formül Matt ve Terry için TRUE döndürür. Sadece Julie ve Gillian her iki durumda da başarısız olur ve FALSE değerini döndürür.

AND ve VEYA’nın IF İşleviyle Kullanılması

AND ve OR işlevleri, yalnız kullanıldığında TRUE veya FALSE değerini döndürdüğü için, bunları tek başlarına kullanmak nadirdir.

Bunun yerine, bunları tipik olarak IF işleviyle veya formül DOĞRU olarak değerlendirirse geriye dönük bir eylem gerçekleştirmek için Koşullu Biçimlendirme veya Veri Doğrulama gibi bir Excel özelliği içinde kullanırsınız.

Aşağıdaki formülde, AND işlevi IF işlevinin mantıksal testinin içine yerleştirilmiştir. AND işlevi TRUE döndürürse, B sütunundaki tutardan% 10 indirim yapılır; aksi takdirde, indirim yapılmaz ve B sütunundaki değer D sütununda tekrarlanır.

=IF(AND(B2>=3000,C2>=3),B2*90%,B2)

XOR İşlevi

OR işlevine ek olarak, özel bir OR işlevi de vardır. Buna XOR işlevi denir. XOR işlevi, Excel 2013 sürümüyle tanıtıldı.

Bu fonksiyon anlamak için biraz çaba harcayabilir, bu yüzden pratik bir örnek gösterilmiştir.

XOR fonksiyonunun yapısı, OR fonksiyonuyla aynıdır.

=XOR(logical1, [logical2] …)

Sadece iki durumu değerlendirirken, XOR işlevi döner:

  • Her iki koşul da TRUE olarak değerlendirilirse TRUE.
  • Her iki koşul da TRUE ise ya da hiçbir koşul TRUE değilse FALSE.

Bu, OR fonksiyonundan farklıdır, çünkü her iki koşul da TRUE ise, TRUE olur.

Daha fazla koşul eklendiğinde bu işlev biraz daha kafa karıştırıcı olur. Sonra XOR işlevi döner:

  • Tek sayıda koşul TRUE döndürürse TRUE.
  • FALSE, eşit sayıda koşul TRUE olursa veya tüm koşullar FALSE ise.

XOR fonksiyonunun basit bir örneğine bakalım.

Bu örnekte, satışlar yılın iki yarısına bölünmüştür. Bir satış elemanı her iki yarıda da 3.000 £ veya daha fazla satıyorsa, o zaman Altın standardı verilir. Bu, makalenin önceki bölümlerinde olduğu gibi IF ile bir AND işlevi ile elde edilir.

Ancak iki yarısında da 3,000 £ veya daha fazla satıyorlarsa, onlara Gümüş statüsü vermek istiyoruz. Eğer ikisinde de 3,000 £ veya daha fazla satmazlarsa, hiçbir şey yapamazsınız.

XOR işlevi bu mantık için idealdir. Aşağıdaki formül E sütununa girilir ve XOR işlevini yalnızca koşullardan biri karşılanırsa “Evet” veya “Hayır” olarak gösteren IF ile gösterir.

=IF(XOR(B2>=3000,C2>=3000),”Yes”,”No”)

NOT İşlevi

Bu makalede tartışılacak son mantıksal işlev NOT işlevidir ve sonuncusu için en basitinden ayrıldık. Her ne kadar bazen, fonksiyonun 'gerçek dünyasını' ilk bakışta kullanmak zor olabilir.

NOT işlevi, argümanının değerini değiştirir. Eğer mantıksal değer TRUE ise, FALSE döner. Ve eğer mantıksal değer YANLIŞ ise, TRUE döndürür.

Bunu bazı örneklerle açıklamak daha kolay olacaktır.

NOT fonksiyonunun yapısı;

=NOT(logical)

DEĞİL İşlev Örneği 1

Bu örnekte, Londra'da bir merkez ofisimizin ve daha sonra birçok bölgesel sitemiz olduğunu hayal edin. Site Londra dışında bir şeyse “Evet”, Londra ise “Hayır” kelimesini görüntülemek istiyoruz.

GERÇEK sonucunu tersine çevirmek için, NOT işlevi aşağıdaki IF işlevinin mantıksal testinde yuvalanmıştır.

=IF(NOT(B2=”London”),”Yes”,”No”)

Bu, <> mantıklı DEĞİL işleci kullanılarak da yapılabilir. Aşağıda bir örnek.

=IF(B2<>”London”,”Yes”,”No”)

DEĞİL İşlev Örneği 2

NOT işlevi, Excel'deki bilgi işlevleriyle çalışırken yararlıdır. Bunlar, Excel'de bir şeyi kontrol eden bir işlevler grubudur ve onay başarılı ise DOĞRU, değilse ise YANLIŞ döndürür.

Örneğin, ISTEXT işlevi bir hücrenin metin içerip içermediğini kontrol eder ve eğer varsa TRUE, değilse ise FALSE döner. NOT işlevi yararlıdır çünkü bu işlevlerin sonucunu tersine çevirebilir.

Aşağıdaki örnekte, satışçıya, sattıkları tutarın% 5'ini ödemek istiyoruz. Fakat eğer hiçbir şey yükseltmedilerse, “Yok” kelimesi hücrededir ve bu formülde bir hata üretecektir.

ISTEXT işlevi, metnin varlığını kontrol etmek için kullanılır. Metin varsa bu TRUE döndürür, böylece NOT işlevi bunu FALSE olarak değiştirir. Ve IF hesaplamasını yapar.

=IF(NOT(ISTEXT(B2)),B2*5%,0)

Mantıksal işlevlere hakim olmak, bir Excel kullanıcısı olarak size büyük bir avantaj sağlayacaktır. Hücrelerdeki değerleri test edip karşılaştırabilmek ve bu sonuçlara dayanarak farklı işlemler yapabilmek çok yararlıdır.

Bu makale günümüzde kullanılan en iyi mantıksal işlevleri ele almıştır. Excel'in son sürümleri, bu makalede bahsedilen XOR işlevi gibi, bu kitaplığa eklenen daha fazla işlev tanıtıldığını gördü. Bu yeni ilavelerle güncel kalmak sizi kalabalığın önünde tutacaktır.